Enkätundersökning informations - och dokumenthantering

Undersökningen belyser information i systemstöd, databaser och dokument. De första frågorna handlar generellt om information för att sedan kompletteras med frågor specifikt kring dokumenthantering. 

Enkäten är uppdelad i två sektioner med totalt elva frågor kopplade till

  1. Informationshantering
  2. Dokumenthantering

 
Skapad med SurveyMesh